Thomas Stroux

Thomas Stroux

Robert Rigler, Thomas Stroux

Sylvia Reisinger, Petra Liederer, Josef Baum, Robert Rigler

Stefan Wilde, Thomas Stroux, Susanne Preissl

Sylvia Reisinger, Stefan Wilde, Josef Baum, Susanne Preissl, Petra Liederer, Gregor Fürnweger

Thomas Stroux, Susanne Preissl

Thomas Stroux, Robert Rigler, Petra Liederer, Josef Baum

Petra Liederer, Josef Baum, Sylvia Reisinger, Gregor Fürnweger

Gregor Fürnweger, Sylvia Reisinger, Thomas Stroux

Susanne Preissl, Stefan Wilde, Josef Baum

Stefan Wilde, Robert Rigler, Josef Baum, Thomas Stroux

Thomas Stroux, Robert Rigler

Thomas Stroux, Petra Liederer

Sylvia Reisinger, Petra Liederer, Josef Baum

Sylvia Reisinger, Stefan Wilde, Gregor Fürnweger

Josef Baum, Thomas Stroux, Susanne Preissl, Stefan Wilde, Petra Liederer, Robert Rigler, Sylvia Reisinger

Bühnenbild

Bühnenbild mit aufgeklappten Wänden